Gloseliste til leksjon 1-10

Her finner du en ordliste over de ordene som forekommer i del I: Bokstaver og lyder (kap. 1-10)