Rettelser

Rettelser til læreboken

Denne læreboken er skrevet med aksentuert russisk, og vi kan ikke bruke retteprogram for teksten. Selv om det er lest korrektur flere ganger, er det derfor noen trykkfeil i boken.

s. 50, tekst 13.7, 2. linje: trykkfeil: лекция́ skal være ле́кция.

Biff stroganoff er konsekvent skrevet feil i boken: бефстро́ганоф skal være бефстро́ганов. Dette gjelder 6 steder: i tekst 15.6 (s. 64), gloselisten s. 65, oppg. 17.7.2, 10 (s. 83), tekst 18.7 (s. 92) og oppg. 31.9.3, 7 (s. 270).

s. 82, tekst 17.6, 4. linje: Моя́ жена́ врач skal være Моя́ жена́ врач.

s. 83, oppgave 17.7.2, 8: skal være Э́то мой но́вый стул. Я ... сиде́ть здесь.

s. 83, oppgave 17.7.3, 10: andre parentes skal være: (его́ ле́кция i flertall).

s. 127, oppgave 21.8.3, 17: i parentesen det stå (ходи́ть-идти́/пойти́).

s. 127, oppgave 21.8.3, 19: subjektet i første setning skal være мы, ikke я.

s. 128, oppgave 21.8.6, 16: første setning skal være: Siden jeg alltid får e-poster (elektroniske brev) om morgenen, begynner jeg å lese dem tidlig.

s. 128, oppgave 21.8.6, 18: begynnelsen av setningen skal være: I forrige uke dro Oleg og Nils...

s. 140, oppgave 22.12.6, 4: skal være: I huset er det fire rom: kjøkken, stue, bad og ett soverom.

s. 150, tekst 23.7 3. linje, 4. ord skal ikke være он, men она́.

s. 178, oppgave 25.9.3, 20: siste ord skal ikke være интститу́т men институ́т.

s. 207, oppgave 27.13.2, 13: siste ord skal ikke være наконе́й, men наконе́ц.

s. 258, oppgave 30.12.4, 6: andre ord i andre parentes skal ikke være съесь, men съесть.

s. 270, oppgave 31.9.3, 19, tredje ord skal ikke være карадаши́, men карандаши́.